Title Image

HALE BESTA – KROK PO KROKU

Twój pomysł – nasze wsparcie

Budowa hali stalowej to proces złożony i wieloetapowy – z naszą pomocą obiekt, który chcesz wybudować, powstanie sprawnie i w krótkim czasie. Skontaktuj się z przedstawicielem BESTA i powiedz nam, czego potrzebujesz. Pozyskane w ten sposób informację pozwolą nam na przygotowanie kompleksowej oferty, precyzyjnie dopasowanej do twoich potrzeb. W naszej ofercie posiadamy gotowe projekty hal stalowych o wymiarach 5 m x 7 m (35 m2 powierzchni użytkowej), których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę. Posiadamy też gotowe projekty hal ustandaryzowanych o szerokości 10 m/12 m/15 m i długości od 15 m (moduły co 5 m). Potrzebny Ci większy obiekt? Powiedz o tym naszemu przedstawicielowi – w ciągu 48 godzin otrzymasz optymalną ofertę wraz z harmonogramem prac i szczegółową wyceną.

Pora na projekt!

Najlepszą podstawą dla solidnej hali jest dobry projekt konstrukcyjny – doświadczony projektant-konstruktor opracuje w ciągu 4 kolejnych tygodni projekt twojej hali, zgodnie ze wytycznymi zawartymi w ofercie. Gotowy dokument zawierał będzie wszystkie niezbędne wyliczenia, rzuty, przekroje oraz rysunki techniczne – dzięki nim bez trudu wyobrazisz sobie, jak już wkrótce wyglądać będzie zamówiona przez ciebie hala. Po ostatecznej weryfikacji i akceptacji klienta, przekazujemy gotowy projekt konstrukcyjny w 4 egzemplarzach. Dokument ten stanowi podstawę do adaptacji do warunków miejscowych. Uwaga: rozpoczęcie prac projektowych poprzedza zawarcie umowy na opracowanie projektu konstrukcyjnego.

Produkcja hali

Masz już prawomocne pozwolenie na budowę? A zatem – rozpoczynamy prace! Po podpisaniu umowy na realizację obiektu, rozpoczynamy proces produkcji wszystkich elementów niezbędnych do budowy zamówionej hali. Odbywa się to w oparciu o przygotowany przez nas projekt warsztatowy, zawierający szczegółową specyfikację obiektu wraz z listą wszystkich jego składowych (elementy konstrukcyjne). Proces produkcji części składowych trwa od 3 do 4 tygodni. W tym czasie inwestor zobowiązany jest do przygotowania podłoża fundamentowego pod przyszłą halę (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym).

Budujemy, montujemy

Na gotowym podłożu fundamentowym ekipa montażowa BESTA rozpoczyna budowę przyszłej hali stalowej. Początek prac poprzedzi pomiar powykonawczy OSI, który potwierdzi prawidłowe wykonanie podłoża (pomiar wykonuje geodeta na zlecenie inwestora). W kolejnych krokach nasi fachowcy montują: konstrukcję stalową, płyty ścian, stolarkę drzwiową/okienną. Wszystkie części podlegają następnie obróbkom blacharskim. W zależności od powierzchni oraz konstrukcji obiektu, prace budowlano-montażowe trwają od 2 do 4 tygodni.

Gotowe!

Podsumowaniem prac budowlano-montażowych jest protokół odbioru obiektu. Inwestor otrzymuje dodatkowo: instrukcję użytkowania hali, certyfikaty materiałowe oraz gwarancje (według kart producenta).